فضای رک و کولوکیشن ایران

اجاره فضای رک (Co-Location) در دیتاسنترهای پارس آنلاین و آسیاتک

 • Unit
 • Bandwidth
 • IP
 • Uplink
 • Datacenter
 • Setup
 • Monthly Price
 • 1 Unit

 • 1 TB

 • /29 IP

 • 1 Gbps

 • Parsonline Iran

 • 100,000 Toman

 • 499,000

  سفارش
 • 2 Unit

 • 1 TB

 • /28 IP

 • 1 Gbps

 • Parsonline Iran

 • 200,000 Toman

 • 899,000

  سفارش
 • 4 Unit

 • 2 TB

 • /27 IP

 • 1 Gbps

 • Parsonline Iran

 • 400,000 Toman

 • 1,699,000

  سفارش
 • 1 Unit

 • 1 TB

 • /29 IP

 • 1 Gbps

 • Asiatech Iran

 • 100,000 Toman

 • 499,000

  سفارش
 • 2 Unit

 • 1 TB

 • /28 IP

 • 1 Gbps

 • Asiatech Iran

 • 200,000 Toman

 • 899,000

  سفارش
 • 4 Unit

 • 2 TB

 • /27 IP

 • 1 Gbps

 • Asiatech Iran

 • 400,000 Toman

 • 1,699,000

  سفارش
[static_block_content id=”16″] [static_block_content id=”320″]