تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه‌های ملی و بین المللی

 • انتقال یک ساله
 • تمدید یک ساله
 • ثبت یک ساله
 • مدیریت DNS
 • پنل مدیریت
 • پسوند دامنه اینترنتی
 • ثبت دامنه با این پسوند
 • انتقال یک ساله ۱۷۹،۰۰۰
 • تمدید یک ساله ۱۹۹،۰۰۰
 • ثبت یک ساله ۱۷۹،۰۰۰
 • مدیریت DNS
 • پنل مدیریت
 • پسوند دامنه اینترنتی
  .com
 • ثبت دامنه با این پسوند
 • انتقال یک ساله ۱۹۹،۰۰۰
 • تمدید یک ساله ۲۲۹،۰۰۰
 • ثبت یک ساله ۱۹۹،۰۰۰
 • مدیریت DNS
 • پنل مدیریت
 • پسوند دامنه اینترنتی
  .net

ویژگی‌های ثبت دامنه در ماهان کلود

اطلاعات بیشتر
 • کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( - ).
 • نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( - ) شروع شود يا خاتمه يابد.
 • نام دامنه باید حداقل از 3 کاراکتر تشکیل شده‌باشد.
 • امکان ثبت دامنه فارسی مانند (.comعلی) فقط در پسوند های .com و .net امکان پذیر است.
 • ارسال فاکتور رسمی در صورت نیاز شما بلامانع است.